За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Сдружение “Бизнесът за Харманли”

Сдружение “Бизнесът за Харманли” е организация на хора, които са обединени от една обща цел – да подпомагат и да допринасят с лични усилия за развитието на град Харманли.

Всеки от членовете има различни интереси, но всички са водени от вярата и амбицията да споделят опит, да развиват идеи и да активизират местните общности, за да допринесат за положителна промяна за града и за обществото.

Създадено е през септември 2015 г. и до този момент активно набира скорост. Има амбиции за развитие на град Харманли чрез търсене на възможности за инвестиране и осъществяване на партньорства; за развитие на региона, активизиране на местните общности; за помощ и подкрепа за деца и младежи, хора в неравностойно положение и др. Работи за развитие на туризма, както и за реализирането на множество проекти за общността.

Реализирани Проекти и Инициативи:

–          Коледна Благотворителна вечеря в подкрепа на Саня.

–          За лечението на Саня – рекламна кампания в Сакар нюз и поставяне на кутии на много места за събиране на пари за лечението й.

–          По покана на Сдружението се състоя среща на Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България – Огнян Златев с представители на местния бизнес, на обществени организации и граждани.На срещата присъства още и представител на Областния информационен център – Хасково, с който бяха обсъдени текущи процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП ”Развитие на човешките ресурси” , Д-р Иванка Душкова от „Европа Директно“ която представи Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014-2020 и Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и  кметът на Харманли – Мария Киркова.

–          Партньорски форум по Първата покана за набиране на проектни предложения на 21.01.2016 в  Одрин, Турция. – представител Христина Борисова.

–          Семинар “Разработване на национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора”- представител Христина Борисова.

–          Участие на Сдружението в Бизнес среща с участието на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев и президента на Република Хърватия г-жа Колинда Грабар-Китарович– представители Добромир Делев и Красимира Делева.

–          Концерт на БТР за Празника на гр. Харманли.

–          Проект „ Зелено Харманли” – облагородяването на чешмата с минерална вода в парка „Димана Данева“.

–          Ежегодни Парични награди за отлично завършилите зрелостници.

–          По покана на Сдружението – изработване на проект „Система за управление на развитието на спорта”от проф. Банков.

– Организира двудневна конференция “Образование и иновации” – събитието бе част от каузата на сдружението за подобряване качеството на образованието в града, повишаване на резултатите на учениците и подкрепа за учители в работата им с ученици и родители.

– Дигитализира всички училища в гр. Харманли, като изследва, внедри и активира облачна услуга G Suite за образованието на обща стойност: 27 500 лв.

– Осъществи първия туристически Форум, организиран от Сдружение „Бизнесът за Харманли” в рамките на проект с № CB005.2.23.026 „Харман – туристическата спирка за култура и история на народите“ („Harman – the tourist station for culture and history of the nations“) и съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № RD-02-29-248/27.09.2019г по Програма ИнтеррегИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция.

– Организира еднодневно кулинарно изложение – изложението бе под наслов „ТрансГурмеТур“ и се организира в рамките на проект: „Развитие и промотиране на гурме и винен туризъм в трансграничния район на България и Турция“ (ТрансГурмеТур), № CB005.1.22.046 и съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-238/31.07.2017 г. по Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция.

– Направи дарение от 80 литра дезинфектант CALGONIT DES-H, който бе предоставен на над 60 търговски обекта в Харманли – хранителни  магазини, бензиностанции, заводи, предприятия и др.

Дарителската кампания има за цел да предпази и намали разпространението на COVID-19 на местата, където най- често  преминават хората в условията на извънредно положение.

– Ежегодно организира Фестивал „На хармана“ – Фестивал за съхраняване и популяризиране на традициите, културата, обичаите и бита в региона на Община Харманли. Представяне на многообразието на местни вкусове, обреди, занаяти и поминък. Възможност за презентиране, дегустации, участие в изложение. Фолклорно представяне, богата програма. Възстановки на миналото и участие на изявени гости.

– Създаде уникалния филм „По стъпките на Белоногата“ и специалното приложение за неговото излъчване. Филмът, може да бъде гледан в местността “Изворът на Белоногата, край гр. Харманли, посредством мобилно приложение.