За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Заповядайте на първата от поредица дегустации, в които ще ви представим вината на Сакар.
Имаме щастието нашият регион да предлага условия за производството на различни стилове вина. Ще може да сравните разнични качествени вина в една стилистика по време на дегустациите, които предстоят всяка седмица.Започваме с ароматните бели вина от Сакар. Опитайте Тамянка, Мискет и Совиньон блан от четири прозиводителя в региона.Ще ви очакваме в четвъртък (27.05) от 19:00 ч. до 20:00 ч.

За повече информация: 088 399 8886

Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.