За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Древният надпис на построения през 1585 мраморен гърбав мост над Харманлийската река гласи, че пътят е за “краля и сиромаха“.
Като кръстопът на много пътища в Харманли знаят, че за да нахраниш крал и сиромах, трябва просто ястие, в което са вложени традиции, умения и много душа.Тайната на вкусната храна е във внимателно подбраното месо от собствена кланица, задължително българско и в автентичните рецепти, които възраждаме.Заповядайте във вторник вечер да дегустираме харманлийски месни деликатеси в комбинация с вина от българския сорт Мавруд!

Дата: 4.08.2020 (вторник)
Начало: 20:30 ч.


Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.