За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

В края на ноември 2015г се проведе среща в град Харманли, насочена към местният бизнес. Целта на срещата беше споделяне на информация и възможности за финансиране, чрез плана „Юнкер“.

На нея гости бяха ръководителя на представителството на Европейската комисия Огнян Златев, съветник към Европейската комисия Георги Янакиев и г-н Димо Димов – представител на Областния информационен център.

Участници в събитието бяха и от „Европа Директно“, кметът на град Харманли г-жа Мария Киркова, председателя на ОбС Иван Димитров .

Срещата бе организирана от Сдружение „Бизнесът за Харманли“ в помощ на местния бизнес, граждани, НПО и малки предприемачи.