За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Ученици от Харманли печелят медали от олимпиади.

Гимназисти от Харманли са приети в елитните университети.

Млади хора в града имат предприемчиви идеи и създават нов бизнес.

Означава ли това, че предлагаме добро образование на всички деца?

Реалността е друга.

Близо половината от младежите не разбират смисъла на това, което четат.

Десетки деца прекъсват всяка година образованието си.

Всеки пети младеж нито учи, нито работи.

Липсата на работна ръка възпрепятства растежа на бизнеса.

За да се подобри това са нужни способни хора, които да работят за подобряване на тази реалност.

Затова ние вярваме, че добре подготвените и мотивирани професионалисти са най-ценният капитал за положителна промяна в образованието на нашия град и на цяла България.

Конференция „Образование и иновации“  бе насочена по- скоро към учителите в град Харманли, за да им помогне в процеса на работа.

Сдружението покани изключителни експерти  и лектори, които представиха най- новите методи и подходи в образованието:

– Александър Ангелов – Управител на Център за творческо обучение, първият Google сертифициран иноватор в България. Работата му го е отвела в над 700 училища в България и по света. Александър е член на комисията за иновативни училища към МОН и понастоящем е отдаден на целта да вкара всички български училища в облака.

– Диана Първанова – директор на основно училище „Васил Левски” в Разград. Лектор обучител на НСОРБ по проблемите на целодневния модел на обучение в българските училища. Успешно е завършила Програмата „Академия за училищни лидери”, финансирана от фондация „Америка за България”. Носител на почетното отличие на МОН „Неофит Рилски”.

– Венелин Дачков Николов – Създател на първата виртуална стая в България с физични устройства за всяко дете в класната стая. Учител по информатика и информационни технологии в ОУ “Васил Левски” – град Разград. Инструктор по роботика  – води школи по LEGO-Роботика за ученици от 8-18 години. Води школи към училищна Телерик Академия за град Разград. Лицензиран обучител  в областите: информатика и информационни технологии, роботика, компютърно моделиране, интерактивни методи на обучение.

– Асенка Христова – управляващ съдружник в изследователската компания „Индъстри Уоч“ и старши експерт в Европейската експертна мрежа за икономика на образованието към Европейската комисия. Има дългогодишен опит в областта на социално-икономическите анализи и прогнози, оценка на въздействието на публични политики, проучвания и анализи в областта на образованието и изграждането на икономика на знанието. Участвала е в редица проекти, свързани с анализ на ефективността и ефикасността на образователната система, мониторинг и оценка на различни програми в областта на образованието, анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България и с оказването на консултантска подкрепа за повишаване на пригодността за заетост и качеството на работната сила. Специализира активно в областта на образователния икономикс. Г-жа Христова е член на Комисията за иновативните училища към МОН, на Националния управителен комитет към Европейския център за развитие на професионалното образование, тематична дейност „Системи за управление на идентифициране и прогнозиране на умения и съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС“ и на ресурсна група към секретариата на Консултативния съвет за професионално образование и обучение. Член на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация. Автор е на книги за икономическите реформи в България.

– Петър Шарков – още един от лекторите в Конференция “Образование и иновации” на 8-ми Февруари в Харманли.  Той е ръководител на Училищна Телерик Академия. Съосновател на Start It Smart – една от водещите организации, подпомагащи развитието на предприемаческата общност в България. През 2011 г. съосновава компанията за ускорено учене чрез използване на иновативни инструменти – Mind Mapping, лицензирана от създателя на техниката – Тони Бюзан. Има бакалавърска степен по „Приложна математика“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Лицензиран обучител е по сугестопедия лично от проф. д-р Георги Лозанов, който създава този метод за бързо и ефективно учене.

– Д-р Маноилов от “Джуниър Ачийвмънт – бакалавър и магистър по история от СУ “Св. Климент Охридски”, както и доктор по история в Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история. Хоноруван асистент е в СУ “Св. Климент Охридски” през 2014-2015. Постдокторант към УКХ „Алма матер“ на СУ “Св. Климент Охридски” 2013-2014, изследовател към Евразийски център Via Evrasia, СУ “Св. Климент Охридски”, участва в проект „Диалог Европа“ на СУ “Св. Климент Охридски”; проект “Collegium historicum” на СУ “Св. Климент Охридски”; проект “Anamnesis”, електронно списание на Исторически факултет към СУ “Св. Климент Охридски.

– Г-жа Дочка Кючукова – специалност начална училищна педагогика. Носител на почетно отличие ”Неофит Рилски”, „Учител на годината” 2011 на фондация “Кузманов”. Главен учител в НУ “Христо Ботев” гр. Любимец. Участвала е в множество конференции и семинари, свързани с техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието, а също и кръгли маси, дебати и форуми във връзка с образованието в България.

Освен конференцията в Харманли, за представители от всички училища в града беше осигурено безплатно посещение и в Национална конференция за образование и иновации в гр. София.

Средствата, събрани от каузата за образованието, бяха разпределени за внедряване на всички училища в облака, обучение на учители, организиране на курсове по програмиране за деца в града, както и за закупуване на техника и учебни устройства за училищата.