За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Районът на Сакар се асоциира предимно с червените вина. Но белите врегиона не отстъпват, а напротив – появяват се все по-интересни и все по-добри бели вина край Харманли. Шардоне, Вионие и Тамянка с времето са заслужили своето място наред с големите червени вина на Сакар. Ще ги срещнете в едносортови вина, но и все по-често в троен бленд, в който Шардонето доминира. Тамянката внася цветисти аромати и свежест в купажа, а структурата се определя от Шардонето и Вионието.Научете повече по време на лекцията, водена от Илиана Коева, енолог с дългогодишен опит в района на Сакар.

Дата: 23.11.21
Час: 18:00 ч.

За записване: 088 888 7934

Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.