За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Във втората част на лекцията за типичните сортове на Сакар, ще ви разкажем за най-популярния сорт – Каберне совиньон , както и за някои по-рядко срещани сортове като Мавруд и Памид.Каберне Совиньонът изисква продължителен топъл сезон, за да узрее добре. Затова умереноконтиненталния климат тук с топло лято и дълга есен са идеални за отглеждането на висококачествено грозде от този сорт.
Често откриваме сорта във висок клас купажни вина заедно с Мерло и Каберне Фран. С добре изразените си танини, той дава структурата на бленда и допълва аромартния профил.Лекцията ще се води от Илияна Коева, енолог с дългогодишен опит в Сакар.

Дата: 18.11.21
Час: 18:00 ч.За записване: 088 399 8886


Проект: BG06RDNP001-19.018-0001
“Повишаване потенциала на местните продукти и услуги”, на сдружение “Бизнесът за Харманли” към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.