За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Проектът е насочен към отключване на икономическия потенциал на района на Харманли, чрез обединяване на усилията на местният бизнес за популяризиране на продуктите и услугите от общината, базирани на изключителните териториални, климатични, природни и други ценности.

Чрез дейностите по проекта се предостави възможност на местния бизнес да анализира своите проблеми, в следствие на което се търсят правилни пътища за повишаване на интереса на потребителите към местните продукти и услуги.

Предприеха се иновативни за региона действия за популяризиране на местните продукти, стоки и услуги с цел утвърждаването им сред потребителите като качествени на пазара, с отлични особености и уникален произход.

Беше изработена интернет страница – бизнес каталог на местните фирми с цел популяризиране на дейността им.

Беше регистрирана търговска марка за идентифициране на произход на местни продукти, като отличителен знак за местно качество.

Беше създаден „Дом на виното“ като изложбен, туристически и информационен център, както и като място за организиране на срещи и събития. Въпреки, че основната му цел е да популяризира местния тероар и местните винарски изби, наравно с това ще бъдат рекламирани и местните продукти и стоки.

Създаването на “Дом на виното” постави акцент върху една от най- важните характеристики на територията на Община Харманли, а именно винопроизводството и богатството на региона в климатичен, природен и географски аспект, като и в икономически и туристически. Тези ресурси крият неизчерпаем капацитет за развитие, които създават много възможности за развитие на територията.

Чрез “Дом на виното” се насърчава партньорството между местния бизнес и местните предприемачи. Друга негова характеристика е да бъде от полза за туристи и гости на града, които да получат качествена и изчерпателна информация за региона. В “Дом на виното” се провеждат съвместни събития на местни производители – изложения, дегустации, беседи, представяне на продукти и др. На това място могат да се правят записвания за винени турове, избор на маршрути, предварителни заявки за съставяне на конкретни туристически продукти и услуги в зависимост от предпочитанията.

“Дом на виното” предоставя възможност на представители на местния бизнес да осъществят партньорски взаимоотношения, да сформират мрежи, да осъществяват сътрудничество за съвместно популяризиране на местни продукти.

В рамките на проекта са проведени:

– 20 броя Дегустационни изложения на местни продукти

– 10 броя Работни срещи за междусекторно партньорство

– 10 броя Лекции/беседи с участието на външни гости – експерти по туризъм, сомелиери, историци, търговци и др.

Концепцията на тази дейност се базира на това, че работата, чрез партньорство на местния бизнес е особено важна в селските райони, където често се обяснява на скептично настроени хора, че туризма и популяризирането на местните продукти и услуги са важни и може да допринесат за местната и регионалната икономика.