За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Като продължение на лекцията “Виното и културното наследство на траките в Сакар” в Енотека Сакар ще се проведе среща между представители на ТИЦ-ове, културно-туристическите обекти и винопроизводители.
Целта на срещата е да се установи партньорство, целящо популяризирането на района като дестинация за културно-винен туризъм и намиране на методи за взаимно използване на маркетинговите ресурси на участниците в срещата.

Дата: 30.11.21
Час: 19:00 ч.

За контакти: 088 888 7934