За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

От 13ти до 15ти юни 2016 година се проведе РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ЦЯЛОСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА”  по Проект  VS/2014/0026 „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” /Project VS/2014/0026 “ Development of National comprehensive strategy for active ageing”/ , който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Членове на Сдружение „Бизнесът за Харманли“ взеха участие в този форум и предоставиха своята експертна оценка в разработването на стратегията.

На семинара се извърши още и Анализ на специфичните национални и регионални  предизвикателства и на възможностите за насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта, в сферата на участието в обществото и в сферата на самостоятелния живот.

Обсъдиха се и възможностите за използване на потенциала на възрастните хора и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално ниво и на ниво NUTS 2.