За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

През Септември 2017г бе проведен Фестивал „На хармана” като резултат от работата на местната общност в гр. Харманли. Финансирането дойде по проект „Активни общности: Изграждане на капацитет за промяна“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Моделът обединяваше усилията на 12 общини на територията на цялата страна за разработване и утвърждаване на общностно развитие на базата на активно гражданство и устойчиви местни ресурси в подкрепа на местната инициатива. И така Сдружение „Бизнесът за Харманли” и Сдружение „Юнити” организираха за първи път фестивал от такъв род и мащаб за града. Сдруженията получиха съдействие от Община Харманли и Исторически музей- Харманли.  Целта бе запазване, съхраняване, популяризиране на традиционните обреди и занаяти и мястото им в живота ни. Представяне разнообразието на местните култура, поминък и обичаи. Приготвяне на специфични за региона храни, възможност за презентиране и дегустации. Участие на всички читалища от района, голям брой местни производители и занаятчии. Утвърждаване на Фестивала като значимо събитие в културния календар на Общината и възможност за развитие на културен туризъм.

Всяко село от Общината имаше възможност да представи себе си в специално предоставени за целта шатри. На голяма сцена в рамките на целия ден се провеждаше богата фолклорна програма на местни индивидуални и групови изпълнители. Провеждаха се възстановки на стари обичаи, позагубени местни традиции и обреди, дегустираха се уникални за региона храни и напитки, представиха се ръкоделия, работилници за тъкане, апликиране, везане, дърворезба. Представиха се изложби и т.н. Бяха поканени и известни изпълнители на традиционен български фолклор, което от своя страна също привлече голям брой посетители.

През втория ден от фестивала се проведоха винени турове с посещения до местните винарски изби с включени беседи, дегустации на вина и символично бране на грозде.

Отзвука от фестивала беше огромен. Осъзна се нуждата от организиране и провеждане на такъв тип събития, събирането на голям брой българи на едно място, сплотяването им чрез българската трапеза, фолклор и традиции, разкриване на общите корени и насърчаване на споделеност чрез храната, виното, музиката и танца. Прояви се ползата за местните производители и местния бизнес във финансов аспект. Осъзна се жаждата на местните общности от българска култура.

Успеха на Фестивала даде сериозна заявка на организаторите да се продължи традицията, да се привличат все повече участници, гости и посетители. За целта е нужно да се търси ново финансиране.

В предвид близостта до границите на Гърция и Турция, фестивала е сериозна предпоставка за привличане на туристи и от чужбина.

Уникалността на това иновативно за града на Белоногата събитие се стреми също така да изкорени представите на обществото за Харманли като град с присъствие на бежанци, поредица от бунтове и ескалации. Чрез него местните общности целят да променят облика на региона и да покажат многообразието на култури, богатството на традиции, таланта на местните български изпълнители и усилията на населението да съхранят и запазят своя бит и корени.

Фестивалът ще подпомогне този процес в града на Славейковата Гергана и усилията на местните НПО-та да изградят устойчивост и добавена стойност на инициативата.