За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

През Октомври 2020 се проведе четвъртото издание на Фестивал „На хармана” като резултат от работата на местната общност в гр. Харманли. Четвъртата година финансирането бе предоставено по проект за Трансгранично сътрудничество България – Турция, в който Сдружение „Бизнесът за Харманли“ е водещ партньор. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за ТГС България-Турция 2014-2020.

 Целта на организаторите Сдружение „Бизнесът за Харманли“ и „Сдружение „Юнити“ отново е запазване, съхраняване, популяризиране на традиционните обреди и занаяти и мястото им в живота ни. Представяне разнообразието на местните култура, поминък и обичаи. Приготвяне на специфични за региона храни, възможност за презентиране и дегустации. Насърчава се участие на всички читалища от района, голям брой местни производители и занаятчии. Желанието на организаторите е Фестивала да се утвържди като значимо събитие в културния календар на Общината и възможност за развитие на културен туризъм.

Всяко село от Общината имаше възможност да представи себе си в специално предоставени за целта шатри. На голяма сцена в рамките на целия ден се провеждаше богата фолклорна програма на местни индивидуални и групови изпълнители. Провеждаха се възстановки на стари обичаи, позагубени местни традиции и обреди, дегустираха се уникални за региона храни и напитки, представиха се ръкоделия, работилници за тъкане, апликиране, везане, дърворезба. Представиха се изложби и т.н.

Четвъртото издание на фестивала беше още по- успешно от предната година.

Уникалността на това иновативно за града на Белоногата събитие се стреми също така да изкорени представите на обществото за Харманли като град с присъствие на бежанци, поредица от бунтове и ескалации. Чрез него местните общности целят да променят облика на региона и да покажат многообразието на култури, богатството на традиции, таланта на местните български изпълнители и усилията на населението да съхранят и запазят своя бит и корени.

Фейсбук страницата на фестивал на Хармана – https://www.facebook.com/naharmana