За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Проект „Читалищен пъзел – FRESH BE’at Harmanli“ се осъществи от Сдружение „Бизнесът за Харманли“, в партньорство с Народно читалище „Харманли-2001” гр.Харманли.

Проектът е съвкупност от събития и дейности, които създават културни продукти, развиват пространства и осигуряват достъп до изкуство. Той включва инициативи, неприлагани до тогава в града, които обогатяват културния живот и привличат нови публики. Създаде се възможност за включване на доброволци, съвместни общностни изяви, прилагане на интердисциплинарно възпитание у деца и т.н.

По проектът се предостави уникалната възможност да се надгради потенциала, очакванията и реалната представа на публиките в прилагането на иновативен подход за принадлежност, развитие и сплотяване на общността.

В продължение на две години по проекта се реализираха Дни на изкуствата с 6 Арт ателиета на открито. Беше сформиран Фото клуб „Портрети от Харманли” за интересни и вдъхновяващи личности от града-значими хора с принос за населеното място.Клуба се ръководи от деца към клуба по фотография в Читалището. Организира се Флашмоб – Музикален празник под мотото „Не идвай сам”. Проведоха се два Концерт-спектакъла за привличане на нови публики на открито,изява на самодейци от читалища от други градове и държави като част от културен обмен. В проекта още се създаде Изкуство в публични пространства под формата на масови пленера на открито,рисунки върху асфалт, Тематични произведения за Европа,Пътека от художествени послания за европейска принадлежност,Художествен празник,музикален фон,Конкурс с участие на деца от различни училища.

През времето на проекта се създаде и поддържа фейсбук страница на проекта с активното участие на ученици от местните училища.

Като част от проекта беше и инициативата Жив музей. Чрез нея се направиха посещения на музейни сбирки, водиха се изнесени лекции на открито. Историята оживява в нашия регион с впечатляващи факти от бита и живота.

Една от важните дейности беше и Интердисциплинарно обучение. С интегриране на технология и ИКТ в комбиниране на различни сфери на познания, се изработваха проекти, инсталации и презентации.