За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Актуално от региона

Проект “Повишаване потенциала на местните продукти и услуги” на Сдружение „Бизнесът за Харманли” финансиран по ПРСР, Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”

Проект “Повишаване потенциала на местните продукти и услуги” на Сдружение „Бизнесът за Харманли” финансиран по ПРСР, Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”

Проектът е насочен към отключване на икономическия потенциал на района на Харманли, чрез...