За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР
Потребителски тапет
User avatar
  • "Сакар Ангус" ЕООД

Фирма :
"Сакар Ангус" ЕООД
Е-Поща :
sakarangus@abv.bg
Телефон :
+359 897545050
Информация :
„Сакар Ангус” ЕООД е частна компания за агробизнес, създадена през 2009 г. със седалище и адрес на управление в гр.Харманли, общ.Харманли ж.к. „Тракия“№24 . Фирмата и дъщерните и компании са специализирани в производството и търговията на едър рогат добитък в месодайно направление и по специално породата Абърдийн Ангус, както и кръстоски от нея. Животните се отглеждат свободно пасищно по екстензивен начин! „Сакар Ангус” ЕООД организира също и търговия с живи животни/едър рогат добитък, както в месно така и в млечно направление/, експорт за Европа и Азия.
Целта пред Фирмата за близкото бъдеще е увеличаване на популацията в собствените си стада и изграждането на завод за месопреработка на премиум говеждо месо, ориентирано към пазарите на Азия и Европа, като за реализацията му вече има одобрен проект по програма за развитие на селските райони на Европейския съюз.