За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР

Сдружение “Бизнесът за Харманли” е водещ партньор по проект № CB005.2.23.026 “Harman – the tourist station for culture and history of the nations” с продължителност 12 месеца.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за ТГС България-Турция 2014-2020.

Общата стойност на проекта е 94 354,72 EUR, от които 80 201,51 EUR Европейско финансиране и 14 153,21 EUR национално съфинансиране.

В периода на неговото изпълнение:

– Се осъществиха два туристически форума в България и два в Турция.

– Се изработиха един ТрансГурмеКаталог  и един Общ наръчник за алтернативния туризъм в региона на гр. Хармнали и гр. Кешан, Турция

– Ще се организираха издание на Фестивал “На хармана” в Харманли и културен фестивал „Мост“ в гр. Кешан.