За Харманли

Български BG English EN
Европейски съюз
Лидер
МИГ Харманли
България
ПРСР
Потребителски тапет
User avatar
  • Сдружение ЮНИТИ

Фирма :
Сдружение ЮНИТИ
Е-Поща :
ngo_unity@abv.bg
Телефон :
0899611051
Интернет сайт :
Информация :
Сдружение „Юнити“ е доброволно сдружение на физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното и информационното развитие на местните общности.

Сдружение „Юнити“ е основано през 2012 г., а от Март 2014 г. придобива статут на организация в обществена полза и осъществява своята дейност на основата на следните принципи:

-Правата на гражданите и овластяването им като основен приоритет за успешното и устойчиво развитие;
-Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общностни групи в подкрепа на местното развитие.;
-Изграждане на общностен капацитет за набиране, увеличаване и споделяне на ресурси за каузи в обществен интерес;
-Разработва и въвежда нови политики и подходи за развитие на активни граждански общности, целящи повишаване на качеството на живот;
-Организира, подпомага и подкрепя алтернативни и иновативни женски инициативи; инициативи за деца и младежи;